גליל משרד מדידות בצפון, נוסד בשנת 2004.

ביצוע עבודות מדידה המבוצעות על ידי מודדים מוסמכים.