תחומי התמחות

470758073משרדנו מבצע מגוון רב של עבודות מדידה המבוצעות

על ידי מודדים מוסמכים, ביניהן:

 •      מדידות קדסטרליות.
 •      פרצלציה/תוכנית לצורכי רישום.
 •      חלוקת מגרשים (תשריט חלוקה) .
 •      מפה מצבית לצורך קבלת היתרי בניה .
 •      מפה טופוגרפית לצורך תכנון.
 •      מדידות לצורך ביצוע .
 •      מדידות לצורכי ארנונה.
 •      מדידות פנים למטרות עיצוב ותכנון חדש.
 •      מדידות חזיתות ושימור מבנים.
 •      מדידות פנים, חזיתות, חתכים, שימור מבנים
 •      מדידות רקע לתכנון במתכונת מב"את
 •      הכנת תוכניות מפורטות
 •      מדידות GPS
 •      אישור נק´ בקרה בכל הדרגות רשת 2005